RI&E: inleiding, doel en aanpak

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de methodiek voor vrijwel elke activiteit op het gebied van risicomanagement en arbeidsomstandigheden. Op basis van deze inventarisatie zijn planmatig maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van ergonomisch meubilair of computerapparatuur, goede afzuiging in laboratoria of aanpassingen in de werkorganisatie om werkdruk beheersbaar te maken. Het hebben van een RI&E met een plan van aanpak is een verplichting vanuit de Arbowet.

Maar hoe pakt u een RI&E aan? Waar moet u op letten? Deze whitepaper geeft aan waar u begint en op welke zaken u moet letten.

In deze whitepaper: