Sinds 1 januari 2016 heet het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Naast een nieuwe naam heeft de AP meer bevoegdheden gekregen om boetes op te leggen. In de zomer van 2016 stelde de AP nieuwe beleidsregels op om de privacy van de zieke werknemer te beschermen.

Onrust en discussie. Hoe nu verder?
De nieuwe beleidsregels en harde lijn van de AP op het gebied van handhaving zorgden voor zeer veel onrust. Is deze waakhond met de privacyregels bij ziekte te ver uit zijn hok gekomen? Arbeidsrechtadvocaat Pascal Willems van WVO Advocaten vindt van wel. Lees wat de stand van zaken is in het artikel Privacy-onrust in de polder uit Vakblad Arbo.

De volgende onderwerpen worden aangehaald:

Download het gratis artikel uit het Vakblad Arbo >>